سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس کاظمی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران
علی فیاض – شرکت مهندسی مشاور نیروی مازندران
غلامحسن عبدی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران

چکیده:

مسئله بهره برداری و نگهداری ترانسهای توزیع با توجه به ارزش مهم آن در شبکه های توزیع از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایط فعلی بسیار مشاهده می شود که ترانسهای معیوب و سوخته بعد از برکنار شدن و نصب ترانسهای جدید بجای آنها بلافاصله به انبار تحویل داده شده و تحلیل مناسبی از علل سوختن اینگونه ترانسها به عمل نمی آید. به نظر ما تجربیات حاصله از ترانسهای سوخته شده در روند بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بخصوص ارائه راه حلهای مناسب در زمینه چگونگی بررسی علل معیوب شدن و سوختن این ترانسها ضرورت مبرمی دارد بنابراین ما برای نیل به این هدف از بین ۴۰۰ دستگاه ترانس معیوب و سوخته شده استان مازندران در یک دوره پنجساله ابتدا با یک دسته بندی مناسب آنها را تفکیک و سپس از بین هر دسته حداقل یک دستگاه ترانس را انتخاب و با شیوه های ابتکاری که در مقاله می آید بطور نمونه ای و عینی تجربیات حاصله را جمع بندی نمودیم.