سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده صغری اشرف منصوری – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، دانشجو کارشناسی ارشد
خسرو جعفرپور – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، دانشیار
احمد صدیق اردکانی – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، دانشجو کارشناسی
منصور فیلی زاده – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، دانشجو کارشناسی

چکیده:

بحرانهای آب، انرژی و محیطزیست از مهمترین چالشهای امروزی بشر میباشند. شیرینسازی آبهای شور و پسابهای نمکین توسط انرژی خورشیدی از راهکارهای پایدار جهت تأمین آب شیرین به حساب میآید که علاوه بر مقابله با بحران انرژی، تأثیر مخربی نیز بر محیطزیست ندارد. نمونهی حوضچهای آبشیرینکنهای خورشیدی، از مرسومترین این دستگاهها میباشد که در این مقاله به بررسی عمکردنمونهای از آن که جهت تصفیهی پسابهای نمکین مناسب است، پرداخته میشود. به این منظور تعدادی آب شیرینکن خورشیدی حوضچهای ساخته و مورد آزمایشهای تخصصی ۲۴ ساعته در فصول مختلف قرار گرفت. سپس عملکرد دستگاهها با توجه به عمق آب درون حوضچه و عواملی چون غلظت آب حوضچه و تبخیر آن، رسوبگیری کف سیاه دستگاه، دمای کاربردی آبشیرینکن و همچنین عمر دستگاه بررسی شد. نتایج نشان داد که در مجموع استفاده از آبشیرینکنهای خورشیدی با عمق بالا جهت نمک زدایی پسابهای نمکینِ غلیظ مناسب میباشد