سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین بغدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
عبدالرضا محمدی نافچی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاددامغان
مهسا طبری –

چکیده:

فیلمهای بیوپلیمری به دلیل زیست تخریب بودن آنها و عدم تاثیر برمحیط زیست می توانند جایگزینی مناسب برای پلیمرهای مصنوعی دربسته بندی موادغذایی باشند ژلاتین ماهی از پسماند کم ارزش ضایعات پوست ماهی بدست میآید و همچنین ارزان و قابل دسترس است ومیتواند به عنوان یک جایگزین مناسب باشد پروتئین ها پلی ساکاریدهای طبیعی و چربی های بیوپلیمری از جمله ترکیبات مورد استفاده درساخت ترکیبات پوشش های خوراکی می باشد مزایایی همچون تجزیه پذیری درطبیعت نفوذپذیری انتخاب و امکان کنترل انتقال بخار آب اکسیژن و دی اکسید کربن و علاوه براین افزایش ارزش تغذیه ای عدم آلودگی محیط زیست ممانع ت از الودگی میکروبی و فساد را میتوان برای این ترکیبات به عنوان پوششهای فیلم خوراکی نام برد فیلم ها برپایه پروتئین نسبت به سایرفیلم ها بهترین خواص مکانیکی را از خود نشان داده اند.