سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر پوری رحیم – دکتری مدیریت راهبردی_ دانشگاه جامع امام حسین ع_ پژوهشکده مستقل پدافند
مهدی بیطرفان – دانشجوی کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل،مجتمع آمایش و پدافند غیرعامل،د
شاهین لعل عارفی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شما

چکیده:

پدافند غیرعامل به عنوان صلح آمیزترین روش دفاع در برابر تهاجمات، همواره مورد توجه بشر بوده است. این امر از بررسی تاریخی جنگ ها به طور کامل مشهود می باشد. امروزه با توجه به افزایش سطح تهدیدات دشمنان در شهرها، به کارگیری ملاحظات پدافند غیرعامل امری اجتناب ناپذیر است. یکی از این تهدیدات، موج انفجارناشی از حملات هوایی و تروریستی می باشد. سطوح نمای ساختمان به عنوان حد واسط فضای درون و برون ساختمان، از اهمیت بسزایی در برابر موج انفجار برخورداراست. زیرا اولین سد دفاعی در برابر موج ناشی از انفجار، نمای ساختمان است که ملاحظات پدافند غیر عامل باید در طراحی آن در نظر گرفته شود. لذا در این تحقیق سعی شده است با استفاده از اسناد و مدارک کتابخانه ای و بهره گیری از نظر خبرگان و متخصصان این امر، ابتدا به بررسی تاثیر امواج انفجار بر روی نمای ساختمان پرداخته شده است و سپس نمای ساختمان ها از لحاط عملکرد ساختمان ها در برابر انفجار دسته بندی شده و در ادامه اجزای نمای ساختمان بررسی شده و در نهایت به عنوان نتیجه گیری در انتهای ملاحظاتی به منظور مقاوم سازی نما ارائه گردیده است.