سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین وفایی پورسرخابی – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدعلی لطف اللهی یقین – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
محمدحسین امین فر – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
آرش دلیلی اسگویی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران گرایش زلزله

چکیده:

دیوارهای ساحلی به عنوان یکی از مهمترین انواع سازه های محافظ در طول خطوط ساحلی ساخته م ی شوند و به منظور تعیین رفتار سازه ای آنها اصلی ترین نیروی وارد از طرف دریا، بار ناشی از امواج دریایی در حالت طوفانی می باشند . سطح آزاد آب، در این حالت تصادفی و تابع زمانبوده، لذا می تواند به صورت سری زمانی یا طیفی نشان داده شود . با برخورد امواج تصادفی، ف شار وارد بر دیوار نیز به صورت سری زمانی و تصادفی بوده و در نتیجه نیروهای داخلی بوجود آمده در دیوار، مانند لنگر خشمی یا نیروی برشی، توزیع زمانی نامنظم خواهد داشت . با تغییر شیب کل دیوار و یا قسمتی از آن، می توان نیروهای داخلی بوجود آمده در دیوار را تغییر و به مقادیر حداقل دست یافت در این راستا، دیوار ساحلی که بخش فوقانی آن شیب دار تحت شیب ۴۵ درجه اجرا می گردد در نرم افزارSACS مدلسازی شده و تحت تاثیر امواج قرار داده می شود . در این حالت از نقطه پای دیوار تا نقطه شروع شیب، دیوار حالت قائم داشته و از آن نقطه تا بالای دیوار حالت شیب دار در نظر گرفته می شود . در حالت شیب صفر درجه دیوار حالت قائم و برای نقطه شروع شیب از پای دیوار حالت دیوار شیب دار را خواهد داشت . به منظور بررسی دقیق، وزن سازه و فشار هیدرواستاتیکی در نظر گرفته شده است . نتایج حاصله نشان می دهند که در مدل حاضر وقتی نقطه شروع شیب به اندازه نصف ارتفاع موج موثر، از سطح آب قرار می گیرد، لنگر در پای دیوار کمترین مقدار را دارد