سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عفیفی پور – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پرویز معارف وند – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در تحلیل و طراحی مسائل تونلسازی استفاده از مدلسازی های عددی گسترش بسیارزیادی پیدا کردها ست دراین تکنیک ها تعیین پارامترهای ژئومکانیکی ورودی و همچنین مدل رفتاری در نتایج تحلیل بویژه مکانیزم شکست و الگوی جابجایی ها بسیار حائز اهمیت است یکی از پرکاربردتری ترین مدلهای رفتاری مورد استفادهدراین خصوص مدل رفتاری الاستوپلاستیک موهر کولمب است که درآن میزان سختی مصالح بصورت مستقل از سطح تنش وارده بیان میشود سختی ثابت تا قبل از رسیدن به نقطه ماکزیمم مقاومت این موضوع باعث می شود که در مسائل حفریات زیرزمینی الگوی جابجایی بویژه بالازدگی کف به خوبی شبیه سازی نشود. مشکل دیگر این مدل رفتاری در برآورد میزان نشست تونل در اعماق مختلف است که با افزایش روباره تونل مقدار نشست سطح ربا بصورت افزایشی نشان میدهد.