سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زین العابدین شیخالاسلامی – کارشناس ارشد مدیریت MBA
یحیی توکلی – کارشناسی ارشد مدیریتMBA

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل ایجاد توسعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورها توسعه صنایع کوچک ومتوسط(SMES) میباشد. این صنایع در کشورهای در حال توسعه، در اشتغال زایی، تولید و توزیع درآمد مشارکت بسیاری دارند. لذا یکی از موثرترین راههای افزایش تولید ملی در کشور، ایجاد و توسعه صنایع کوچکو متوسط است. ها در افزایش SME این صنایع از جهات مختلفی بر تحقق تولید ملی تاثیر گذار میباشند. در این مقاله، نقش و جایگاه تولید ملی در یک چارچوب معین و در شش حوزه مورد بررسی قرار میگیرد. این حوزهها عبارتند از: جذب سرمایههای راکد و پراکنده، ایجاد اشتغال، پرورش مدیران کارآمد، ایجاد محیط مناسب خلاقیت و نوآوری، پشتیبانی از صنایع بزرگ و تمرکز زدایی صنعتی. از نتایج این بررسیها میتوان برای تصمیمگیریهای استراتژیک در سطح مدیریت کلان در راستای تحقق تولید ملی استفاده نمود، به نحوی که مدیران کلان میتوانند با توجه به مولفههای مربوط به هر یک از حوزههای ششگانه مورد بحث، به سیاستگذاری در بخشتولید اهتمام ورزند