سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین سلیم زاده قولنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

امروزه ICT فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان یکی ازشاخصهای زیربنایی توسعه اقتصادی محسوب میگردد و ازطرفی اقتصادکشاورزی وروستای خود بعنوان عاملی موثردرتوسعه ملی به حساب می آیند چرا که نیروی انسانی خود ازشاخصهای عمده توسعه بوده و این درحالی است که حدود ۲۹درصد ازجمعیت کشورما درروستاها زندگی می کنند لذا دراین مقاله برامدیم تا به بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات دراقتصادروستایی و کشاورزی بپردازیم هرچند استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات ICT بهعنوان یکی ازپیشرفت های تکنولوژی عصرحاضر نمی تواند بعنوان معجزه ای برای حل مشکلات بنیادی روستاها معرفی گردد اما توسعه و گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی درمناطق محروم و روستایی تاثیرات به مراتب عمیق تر و موثری تری را به همراه داشته و خواهد داشت