سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هاجر اسداله پور – دانشجویمهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

با کاربردو توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درامر آموزش و یادگیری به عنوان یکی از زمینه های اصلی پیشرفت بشری در قرن بیست و یکم مفهوم یادگیری سیار نیز به عنوان یکی از آخرین و مهمترین دستاوردهای این تکنولوژی برای بشر به منصه ظهور درآمده است اصطلاح یادگیری سیار اشاره به یادگیری از طریق ابزارهای سیار دارد که یادگیری را درهرمکان و زمان ممکن می سازد این نوع یادگیری یک روش جدید برای ارایه عناصر یادگیری درزندگی روزانه ما ارایه می دهد یادگیری سیار می تواندمشکلات آموزشی کشورهایدرحال توسعه که بدلیل کمبود موسسات آموزشی و معلمان محدودیت های مالی و بعض یاز مسائل اجتماعی به وجود آمده است را به خوبی حل کند دراین مقاله ضمن بررسی جایگاه اهمیت و فواید یادگیری سیار انواع مختلف ابزارهای سیار و تاثیرآنها برآموزش موردبررسی قرار میگیرد و پایان به بررسی یادگیریسیار درکشورهای درحال توسعه و محدودیت های آن می پردازیم.