سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدجابر نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
پوریا خرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
محدیث فغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

پسابهای حاصل از فعالیت های صنعتی و معدنی علاوه بر نفوذ و آلوده ساختن آبهای زیرزمینی آبهای سطحی مراتع و کشاورزی را نیز آلوده و بدین ترتیب از نظر وارد کردن عناصر فلزی سنگین به چرخه غذایی انسان به عنوان عامل خطر بالقوه عمل می کنند امروزه به وفور از گیاهان جهت کاهش این آلودگی ها به کارگرفته می شود گیاه پالایی روشی کم هزینه و دوستدار محیط زیست برای پالایش خاک های آلوده به فلزات سنگین توسط گیاهان می باشد که درآن از گیاها ن مقاوم و مناسب جهت حذف یا کاهش غلظت آلاینده های معدنی رادیواکتیو و آلی به ویژه ترکیبات نفتی از محیط زیست استفاده می شود دراین پژوهش نقش گیاهان خانواده Asteraceae درپالایش آلودگی های حاصل از پسابها مورد بررسی قرارگرفته و فرم رویشی اندام جذب کننده و نیز مکانیسمجذب کننده دراین گیاهان ثبت گردید و داده های خام به کمک نرم افزار EXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرار آماری قرارگرفتند.