سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا علیپور – کارشناس ارشد حسابداری ،مدرس دانشگاه خسرو شهر
ناصر چمن گرد – دانشجوی دکترای مدیریت مالی،مدرس دانشگاه میزان تبریز
لطیفه الهیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،واحد بین المللی جلفا

چکیده:

از آنجایی که گزارشگری مالی نقش به سزایی در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می کند لذا در این مقاله سعی کرده ایم به نقش گزارشات مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام بپردازیم. همچنین لازم به ذکر است که علیرغم تنوع استفاده کنندگان از گزارشات مالی، در این پژوهش تنها بر حقوق صاحبان سهام تأکید شده زیرا مسائل مورد بحث در مورد حقوق صاحبان سهام می تواند الگویی برای سایر استفاده کنندگان نیز باشد. در این راستاگزارشگری مالی از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده از لحاظ جمع آوری اطلاعات از نوع تحقیق کتابخانه ای و از لحاظ هدف از نوع تحقیق پس رویدادی، یکی از انواع تحقیق توصیفیبوده است. تحقیق پس رویدادی از نوع تحقیقات گذشته استفاده شده که در آن علت و معلول رویدادها پس از وقوع مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتیجه تحقیق به ایجاد یک چارچوب مفهومی در رابطه با فرایندگزارشگری مالی مربوط می شود زیرا در دوره ای که تغییر در نیازهای استفاده کنندگان به سرعت اتفاق می افتد این خطر وجود دارد که گزارشگری مالی از تغییرات عقب مانده و نتواند نیازهای استفاده کنندگان را برآورده سازد، لذا گزارشگری مالی باید همگام با نیازهای استفاده کنندگان تغییر کند و در غیر اینصورت اهمیت و مربوطبودن خود را از دست خواهد داد و این امر محقق نمی شود مگر در سایه وجود استانداردهای گزارشگری و وجود یک چارچوب مفهومی مناسب برای گزارشگری مالی