سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم- دانشگاه سیستان و ب
احمد صحرائی جویباری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و ب

چکیده:

صنعت گردشگری در جهان امروز یکی از دغدغه های اصلی مسئولان دولتی کشورهای مختلف جهان است. چرا که کسب درآمد از این صنعت دارای منفعت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … برای کشورهاست. برای توسعه گردشگری کشور ما و قرار گرفتن در ردیف یکی از قطب های گردشگری منطقه و جهان در مرحله نخست باید نگاه دولت و مردم را به این صنعت تغییر داد و سپس برای تأمین امکانات و زیر ساخت ها و همچنین پیاده سازی یک الگوی موفق گردشگری در کشور گام برداشت. با قرار دادن گردشگری در ردیف کالاهای صادراتی غیر نفتی و توجه به این صنعت در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان اقتصادی می توانیم به کسب درآمد اقتصادی از گردشگری خوشبین باشیم. دولت می تواند جهت بهبود وضع معیشتی و درآمد زایی مردم از این منبع رشد که تا کنون بلااستفاده مانده است بهره برداری کند. و اتکای اقتصاد یران به درآمدهای نفتی را با جایگزین کردن در آمدهای گردشگری کاهش دهد. پژوهش حضر به روش توصیفی تحلیل با استفاده از منابع اسنادی و آماری معتبر و کتابخانه ای به تبیین نقش اقتصاد گردشگری و اهمیت آن در توسعه اقتصادی ایران می پردازد.