سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین امینی – عضوهیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

یکی از عوامل موثر در وقوع تصادفات رانندگی عامل کم عرضی سطوح جاده ها است اگرچه این عامل در مقایسه با عامل انسانی دارای اهمیت کمتری است اما در بسیاری موارد با تشدید خطای انسانی برمیزان و شدت وقوع تصادفات رانندگی می افزاید مشکل کم عرض بودن مسیر اغلب درمبادی ورودی و خروجی شهرها به دلیل افزایش تراکم ترافیک و تردد خودروها بحرانی به نظر می رسد تصادفات ناشی از کمبود عرض معابر درصد قابل توجهی از کل تصادفات استان زنجان را به خود اختصاص داده است این تحقیق با مطالعه موردی برای راه های برون شهری استان نشان داد مهمترین عامل موثر در بروز تصادفات جاده ای استان بدلیل کمبود عرض سطوح معابر علی الخصوص درورودی و خروجی شهرها و نزدیکی ورودی پلها خطای انسانی با عامل تشدید کننده کمبود عرض معابر در قالب رانندگان وسایل نقلیه است.