سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کوروش جعفرزاده – دانشجوی دوره دکتری مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس تهران
تقی شهرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران، بخش مهندسی مواد، گروه خوردگی
سیدمحمدمهدی هادوی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
میرقاسم حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبرز، دانشگاه شیمی، گروه الکتروشیمی

چکیده:

در این تحقیق رفتار پلاریزاسیون کاندی آلیاژ آلومینیوم – منیزیم AA5083-H321 به عنوان آلیاژی مناسب جهت ساخت شناورهای تندرو، زیردریایی ها و …،در پتانسیل ۱- ولت بر حسب کالومل اشیاع مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات در محلول NaCl،هوازدایی شده و هوازدایی نشده و همچنین محلول حاوی درصدهای مختلف از NaCl در سرعتهای ۲ و ۷ متر بر ثانیه انجام شد. شرایط هیدرودینامیک نیز با استفاده از سیستم الکترود استوانه ای چرخان (RCE) ایجاد گردید. پس از انجام آزمایشات، تغییرات منحنی دانسیته جریان بر حسب زمان، همچنین مورفولوژی سطح نمونه ها در شرایط مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که اکسیژن گر چه نقشی محوری در خوردگی حفره ای بر روی سطح آلومینیوم دارد ولی عدم حضور آن نیز شرایط لازم را برای تأمین حفاظت کاتدی از طریق پلاریزاسیون کاتدی فراهم نمی کند. همچنین با توجه به شدت واکنشهای کاتدی که بر روی سطح رخ می دهند، کلر نقش برجسته ای بر روی سطح آلومینیوم در زمان پلاریزاسیون کاتدی ندارد.