سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت اجرایی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

دکترپرویز احمدی – استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس
محمد صفری کهره – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه تربیت مدرس
امیر اعظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

چکیده:

بسیاری از شرکت ها ، توسعه حزوه جغرافیایی یعنی حرکت از بازارهای محلی به بازارهای جهانی را به عنوان بخشی از استراتژی رشد انتخاب می کنند. توسعه اقتصادی یک تصمیم بسیار مهم است. مخصوصاً برای کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) که اساساً دارای پایه مالی کم، تمرکزی محلی و حوزه جغرافیایی محدود هستند. در این مقاله سعی شده تا با رائه تعریفی از کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین تشریح فرایند برنامه ریزی استراتژیک ، بیان ویژگی ها، مراحل ایجاد و همچنین موانع (داخلی و خارجی) توسعه گیرد. یکی از موضوعات اساسی در مورد کسب و کارهای کوچک و متوسط انتقال فناوری های نوین به این حوزه است تا شرکتهای موجود در این حوزه همگام با سایر شرکت های پیشرو در صنعت کشور به سوی آینده ای روشن در تولید و ارائه خدمات نوین در کشور باشند. در این مقاله به بررسی چالشهای موجود بر سرراه انتقال تکنولوژی به یان بخش و ارائه راه کارهایی در این زمینه نیز خواهیم پرداخت.