سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمانه دیوسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
فرشاد بزرگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

تحولات و تغییرات سریع و شتابان جامعه بین المللی، گذر از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی و همچنین تغییر اقتصادملی به اقتصاد جهانی، نیازمند راهکارهای مختلفی جهت فراهم کردن امکان رشد و توسعه اقتصادی در جامعه میباشد. بیتردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه ی اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد. به قول شومپیتر، کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است که بدون آن هیچ کشوری نمیتواند به توسع هی اقتصادی دست یابد. در نظام اقتصادی توسعه یافته نوآوران، صاحبان فکر و ایده سرمایه های اصلی یک بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می شوند امروزه سازمانها نمی توانند با دل بستن به توان بالای تولیدی و اجرای چند طرح ابتکاری ساده بر رقبای منعطف، نوآور، فرصت گرا و کم هزینه فایق آیند. بنابراین سازمان ها باید شرایطی را فراهم کنند که کارکنان و مدیران بتوانند استعداد و خلاقیت خودشان را بارور کنند و به راحتی فعالیتهای نوآورانه خود را در جهت موفقیت سازمان به اجرا درآورند. کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت ها و موقعیت ها و ایجاد حرکت در جه ت توسع ه موقعیت ها دارند، پیشگامان حقیقی در تحقق این اهداف محسوب می شوند. در این مقاله به نقش و جایگاه کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار اشاره شده و کارآفرین به عنوان نیروی محرکه اصلی توسعه جوامع مورد توجه قرار می گیرد. به همین جهت تعاریفی از مفاهیم کارآفرینی، توسعه اقتصادی و توسعه پایدار انجام گرفته و سپس با توجه به مبانی نظری به نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار پرداخته شده است. و در پایان مقاله نیز، موارد مذکور جمع بندی شده و در قالب بحث و نتیجه گیری ارائه گریده است