سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اعظم خبوشانی – کارشناس ارشد مدیریت
سیدمسعود خلیلی – کارشناس ارشد مدیریت
مهدی فرقان – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

بسیاری ازاین بنگاه های اقتصادی درانجام فعالیتهای خویش نیازمند ارتباطات گسترده و وسیع درسطح جهان می باشند که این نیاز با بهره گیری از فناوری اطلاعات و زیرمجموعه های آن ازقبیل تجارت الکترونیک مرتفع خواهد شد ارتباط و نقش کارافرینی با فناوری اطلاعات و ایجاد فرصت های شغلی ازجمله مواردی استکه دراین مقاله مورد توجه قرارگرفته است درحقیقت فناوری اطلاعات بعنوان عامل محرکی درنظر گرفته شده که ضمن ایجاد تنوع و توسعه شغلی سبب رشد اقتصادی میگردد این نوشتار به بحث درمورد فناوری اطلاعات و رابطه میان آن با کارافرینی و ایجاد بنگاه های اقتصادی می پردازدهدف از نگارش این مقاله مروری برفناوری اطلاعات و کارآفرینی و تاکید برنقش آنها بعنوان یکی از راهکارهای برون رفت سازمان ها از مشکلات ارتباطی خود و نیز یکی از راه حلهای رفع معضل بیکاری است همچنین تجارت الکترونیک از زیرمجموعه های بسیارمهم فناوری اطلاعات می باشد که پل ارتباطی بسیاربزرگی است که امروزه جایگزین روشهای سنتی تجارت کسب و کار شده و عامل مهمی است که به سازمان های کوچک و متوسط این اجازه را میدهد تا فعالیت های مشابه یک سازمان بزرگ را انجام دهد.