سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا ناصروندی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش ژئومرفولوژی – هیدرولوژی
غلامحسین اسکانی – استادیار جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

ژئومرفولوژی علمی است که در مکان گزینی و مکان یابی شهرها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. همچنین ساخت و سازهای غیراصولی و بی رویه در مناطق شهری و پیرامون آنها بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی از قبیل، شیب، نوع خاک و ضخامت آن، سطح ایستابی آبهای زیرزمینی، فاصله مناسب از کانون زلزله های احتمالی و… منجر به پدیده مکان یابی و مکان گزینی غیراصولی شهرها میگردد، چنانچه به عوامل فوق عدم رعایت نکاتی مانند کیفیت مصالح بکار رفته در سازه هاى یک منطقه و … را اضافه کنیم عمق فاجعه بیش از بیش روشن خواهد شد. به این معنی که عدم رعایت نکات فوق الذکر می تواند منجر به بروز پدیده های فاجعه آفرینی از قبیل، لغزشها، ریزشها و دیگر حرکات دامنه ای با توجه به شرایط محیطی خواهد گردید. کشور ایران به دلیل قرار گرفتننش بر روی کمربند زلزله آسیا، یکی از کشورهای زلزله خیز جهان است. بنظر می رسد فارغ از میزان شدت زمین لرزه دو فاکتور اساسی یکی مقاومت و حساسیت سازندهای زمین شناسی مناطق مختلف کشور در برابر زلزله و دیگری کیفیت ساخت و سازهای انسانی از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر خسارت و صدمات ناشی از زمین لرزه هاست. حال بحث اینست این است که ما یک سامانه اطلاع رسانی قوی نداریم که در مواقع بحران آنرا مدیریت کرده، اخبار مربوطه را گزارش کند و مسوولین ذیربط، بحث هایی را مطرح می کنند که باعث ایجاد بحران در بین افراد جامعه می شود. از جمله مناطق لرزه خیز کشور دامنه های شمالی تهران و یا دامنه های جنوبی البرز می باشند. این مقاله کاربردژئومرفولوژی در مکان یابی شهری در منطقه کن – سولقان را به استفاده از نرم افزارGIS و جمع آوری اطلاعات لازم مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که عدم توجه به دانش ژئومرفولوژی در امر مکان یابی شهری در زمان وقوع حوادث طبیعی از قبیل زلزله می تواند فاجعه بار باشد