سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی مستکملی – کارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبیقی.مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان خرا
امید علی یوسفی – کارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبیقی.مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان فار

چکیده:

نمازمیراث همه انبیاالهی وبهترین هدیه آنان برای ارتباط خلق با خالق خویش است زیباترین تجلی نیایش را درسیمای نماز می توان به نظاره نشست اقامهنماز ثمره ح اکمیت صلحا برگستره ی زمین است زیرا صلح و ارامش سلامت و سعادت رفاه و برکت صلاح و رشد اطمینان و اعتماد و بالاخره کمال انسان را درپرتوپیوند و ارتباط با خدا محقق و سودمند می دانند درمقابل هرآنگاه که این فریضه بزرگ الهی معطل بماند و یاحق ان به درستی ادا نگردد اضطراب و نگرانی زشتی و تباهی کجروی و کج اندیشی غرور و فریب جان بی امید و اعتماد انسان بی نیایش را مورد هجوم قرارمیدهد دراین راستا رسانه های گروهی به عنوان دانشگاه های عمومی تاثیری بی بدیل درترویج فرهنگ نماز دارند و با تکیه برچهارنقش اساسی اطلاع رسانی آموزشی مشارکت اجتماعی و فرهنگ سازی میتوانند با تمرکز برروی این تکلیف دینی آن را درجامعه ترویج دهند دراین راه عنایت به مواردی مانند مقاله با تهدیدات فرهنگی ـ ارتباطی جهانی سازی با اهداف سکولار ارائیه و ترسیم جذابیت های نماز و جلب توجه افراد به اثارفردی واجتماعی دررسانه ها تهیه برنامه هایی به منظور اگاه سازی والدین و دست اندرکاران تعلیم و تربیت تنظیم طراحی و پخش برنامه های متناسب هنگام نزدیک شدن زمان نماز درحوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی می توانددرترویج فرهنگ نماز گامهای مثمرثمر برداریم