سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجتبی سالاری – دانشگاه جامع علمی کاربردی واحدخانه کارگر گروه کامپیوتر یزد ایران
محمدجواد فتاحی حسن آباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر
مهدی عسکرکافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز

چکیده:

درمسائل دسته بندی هدف شناسایی ویژگیهایی استکه گروهی را که هرمورد به آن تعلق دارد رانشان دهند ازاین الگو می توان هم برای فهم داده های موجود هم پیش بینی نحوه رفتار مواد جدید استفاده کرد داده کاوی مدلهای دسته بندی را با بررسی داده های دسته بندی شده قبلی ایجاد می کند و یک الگوی پیش بینی کننده را بصورت استقرایی می یابند این مقاله به بررسی چند الگوریتم مطرح دراین باب پرداخته و موضوعات جدید و مثالهایی از هریک را بررسی مینماید الگوریتمهای مورد بحث SVM,C4.5,Adaboost,KNN,Navie beys که این الگوریتم ها در زمره پرقدرت ترین الگوریتمهایی هستند که درتحقیقات مورد استفاده قرار میگیرند.