سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
عمید هادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
امیراحمد هدایت – استادیار دانشگاه آزاد کرما ن

چکیده:

درمقاله حاضر نقش چشمه اتصال درعملکرد لرزه ای اتصال کاهش یافته درجان با برش سینوسی شکل مورد ارزیابی قرارگرفته است نوع رفتارچشمه اتصال دراین نوع اتصالات بررسی گردیده است برای این منظور اتصال مورد نظر درنرم افزار ansys مدلسازی شده و پس ازآنالیز دینامیکی رفتارچشمه اتصالمورد ارزیابی قرارگرفته است براساس توصیه آیین نامه ها بهترین عملکرد زمانی صورت میپذیرد که تسلیم خمشی تیر و چشمه اتصال بطور همزمان اغاز گردد دراین مقاله بررسی نوع رفتارچشمه اتصال دراتصالات با کاهش درجان با فرم سینوسی مطالعات پارامتریک انجام شده است.