سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا امانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه شهرسازی همدان
پریسا صفری پورچافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه جغرافیا
فاطمه محمودنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
روح اله امیدقانع – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

از مهمترین ویژگی شهرها سرعت حرکت انسانها و کالا درآنها بوده و حمل و نقل به عنوان مهمترین چالشهای شهرنشینی معاصر در سراسر جهان تبدیل شده است عرصه های عمومی نیز یکی از عناصر ضروری و اساسی زندگی درشهرها و مهمترین بخش شهرها به حساب می ایند به همین دلیل تشویق به حرکت پیاده و ایجاد پیاده راه ها به عنوان بخشی از این عرصه ها اخیرا مورد توجه قرارگرفته و مطالعات مختلف بیانگر سابقه بی شاز سه دهه ای کشورهای پیشرو دراین زمینه می باشد پیاده روی یکی از پایدارترین روشهای حمل و نقل بوده و می تواند از جنبه های مختلف کالبدی اجتماعی زیست محیطی فرهنگی اقتصادی و سیاسی سبب توسعه پایدار شهرها گردد این درحالی است که متاسفانه شواهد زیادی مبنی بر ایهن که درشکروما پیاده روی حتی به عنوان روشی از حمل و نقل ناشناخته ماندها ست دراین راستا درنگارش این مقاله مفاهیم توسعه پایدار و حرکت پیاده مورد بررسی قرارگرفته است و درپایان نقش پیاده راه ها نمونه موردی: پیاده راه بوعلی سینای همدان درت وسعه پایدارشهری و اصول پیشنهادی جهت ایجاد یک محدوده پیاده مدار پایدار تبیین گردیده است.