سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا سلیمانی جلودار – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
بهروز معصومی –

چکیده:

بازی اقلیت، از حوزه مسائل نظریه بازی ها i است، که در محیط چند عامله رقابتی بکار می رود. در این بازی تعداد فردی عامل با هم رقابت کرده و دسته ای برنده و دسته ای بازنده می شوند، در بازار های مالی و تجاری برای ایجاد رقابت و تعیینبرنده بین خریداران و فروشندگان نوعی interactive minority game برقرار است، هر عامل با عمل خرید ii یا فروش iii در دو دسته خریدار و فروشنده قرار می گیرد. در این مقاله با ارائه نوعی الگوریتم بازی اقلیت ژنتیکی MGGA ، قصد داریم بین این دو گروه توازن برقرار کرده و نقش پارامتر های استراتژی s و حافظه m را در هماهنگی عامل ها بررسی کنیم، وبدین طریق از رکود اقتصادی و ورشکستگی جلوگیری کنیم. شبیه سازی ها نشان می دهد با افزایش حافظه تا یک حد خاص و افزایش اندک استراتژی می توان به هماهنگی بیشتری در خرید و فروش بازار رسید