سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی صلواتی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور مرکز نائین گروه علوم اجتماعی
رضا آیتی سجزئی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور مرکز نائین گروه علوم اجتماعی

چکیده:

اولین بارموبایل درایران مورداستقبال پزشکان قرارگرفت تادرصورت ضرورت راهنمای پرستاران برای مداوای بیماربوده ویا اورژانسی درمحل حاضر گردند میل به نوگرایی تمایل به استقبال تمایل به ابراز خود الگوگرفتن و افزایش ارتباط با همسالان و .. ازویزگیهای دوران جوانی است اگر از موبایل به موقع بجا استفاده شود اعلام موجودی حسای نجات انسان ها از زیرآوار پیامهای مذهبی فرهنگی و .. آن وقت تکنولوژی بسیارسازنده محسوب میشود درغیر این صورت اسیب های جسمی و روحی و روانی شامل : ایجاد بلوغ زودرس درنوجوانان و اثرات منفی بررشد طبیعی جسم و روان گوشه گیری و انزوا و بروز افسردگی بیخوابی و کاهش مطالعات درسی و غیردرسی و بروز افت تحصیلی افراط درنوع انتخاب لباس و برجای میگذارد پدرومادرو خانواده درحفظ سلامت اجتماعی روانیفرزندان از طریق نظارت و راهنمایی فرزندان نقش موثری دارند.