سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمزه صمدی میارکلائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، کارشناس ارشد مدیریت دولتی
حسین صمدی میارکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

بحران یک حادثه، واقعه و یا جریانی است که اتفاق می افتد و سیستم را از کارکرد منظم خودش باز می دارد. یعنی حرکت منظم سازمان، مجموعه شهر یا امثالهم را طوری از کار می اندازد یا فلج می کند و یا باعث تأخیر در روند اجرای فعالیت ها، مأموریت ها و اهداف سیستم می شود. با بررسی بحران‌های طبیعی مشاهده می‌گردد که بخش اعظم تهدیدهای ناشی از بحران‌های طبیعی هنوز در جوامع به قوت خود باقی می باشند و چه بسا هنوز فعالیت‌های خاصی در خصوص کاهش خطرات ناشی از این بحران‌ها صورت نگرفته است. اکثر مشکلات قدیمی در این خصوص در جوامع، در حال حاضر نیز موجود بوده و بشر و جوامع را همواره مورد تهدید قرار می‌دهند. سیستم های حمل و نقل به دلیل اهمیت زیر ساختی از یک طرف و نقشی که در جابجایی مسافر و کالا از طرق دیگر ایفا می نماید به اشکال مختلف از بحران های درونی و بیرونی متاثر می شوند و برابر آنها آسیب پذیر هستند و هم در بحران ها نقش و وظیفه مهم و حساسی را بر عهده دارند. مدیریت بحران در سیستم های یاد شده جهت تعیین ساختار وظیفه ای مشخص می تواند سازمان های حمل و نقل را در برابر بحرانها آماده کرده و به آنها امکان می دهد تا با داشتن نقشه مدون بتوانند ضمن مدیریت بحران در محدوده خود بیشترین کمک را به مردم متاثر شده از بحران ها ارائه دهند. در این مقاله در ابتدا بحران و عوامل موثر بر آن بیان شده، سپس سیستم حمل و نقل و نقش آن در مدیریت بحران ها مورد مداقه قرار گرفته و در پایان هم جمع بندی و ارائه پیشنهادات پرداخته می شود.