سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اصغر روشن – دانشگاه جامع امام حسین (ع)- گروه جغرافیا
حسن سعادتی جعفرآبادی – دانشگاه جامع امام حسین (ع)- گروه جغرافیا

چکیده:

تأمین امنیت ملی، یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی هر یک از کشورهاست و راز وجود امنیت ملی داشتن مرزهای مطمئن است. تنگه هرمز به عنوان بخشی از مرز ایران و یکی از پنج تنگه ژئواستراتژیک جهان می باشد که تسلط برآن مساوی با امتیاز تسلط بر مدخل ورودی کالاهای تولید شده و جریان انتقال موادی می باشد که حیات جهان صنعتی به آن وابسته است. این تنگه در اختیار هریک از قدرت های جهانی که باشد می تواند موازنه استراتژیک و قدرت جهانی را به نفع خود تغییر دهد. این امر همواره باعث توجه کشورهای استعمارگر به این تنگه حیاتی شده است. در نتیجه تأمین امنیت تنگه هرمز یکی از سیاست های اصلی ج.ا.ا در منطقه خلیج فارس می باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر جزایر قشم، هنگام، هرمز و لارک بر تأمین امنیت تنگه هرمز است که به روش اسنادی و با رویکرد تحلیلی انجام گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که هرکدام از جزایر شهرستان قشم، به دلیل داشتن ویژگی های مناسب طبیعی و انسانی می توانند به عنوان یک نقطه آفندی محسوب شده که با عقبه مطمئن و پدافندی شهرستان قشم، تشکیل یک کمربند دفاعی مناسب، جهت تأمین امنیت و کنترل تنگه هرمز ایفا می نمایند که نهایتاً باعث افزایش امنیت در منطقه می شود.