سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اخلاقی – شرکت برق منطقه ای سمنان
غلامرضا اساسه –
علی اکبر عبدوس – دانشجوی دکتری برق قدرت
علی پورحیدریان – شرکت برق منطقه ای سمنان

چکیده:

یکی ازمهمترین کاربردهای انرژی الکتریکی استفاده درسیستم های روشنایی است و تبدیل انرژِ الکتریکی به نور به سختی انجام میگیرد منابع نور وبه ویژه نوع سنتی آن دارای راندمان بسیارکوچکی است و اهم انرژی اخذ شده را تلف نموده و به هدر می دهد و نیاز است درساخت منابع نور جدید برای بهبود و افزایش ضریب بهره آنها هرچه بیشتر تحقیق شود همچنین نورحاصل از این منابع به دلیل وجود انواع موانع و منعکس کننده ها نیز به درستی توزیع نمی شود و لازم است درطراحی بهره برداری و نگهداری ازسیستم های روشنایی به توزیع مناسب نورهرچه بیشتر و درنتیجه حداکثر صرفه جویی را تامیننمود و نیز با کمک نور طبیعی لوازم کنترل و تنظیم نور و استفاده ازروشنایی موضعی با رعایت استانداردهای روشنایی مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی بطور کامل انجام گیرد این مقاله درراستای تحقق اصلاح الگوی مصرف درسیستم های روشنایی با اتکا براصول مهندسی روشنایی به بررسی انواع سیستم ها ینوری و مقایسه آنها و میزان صرفه جویی انرژ ی دراستفاده ازسیستم های نوین روشنایی پرداخته و با انجام محاسبات اقتصادی صرفه اقتصادی پروژه را تبیین نموده است.