سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هوشنگ باقری – کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان
فتح اله داوری دهکردی – معاونت حفاظت و بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان
مسلم سروستانی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
فرهاد خدری – مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور

چکیده:

یکی از راه های مدیریت منابع آب کاهش تصدی گری دولت و انتقال مدیریت آب از طریق تشکل های آب بران می باشد تعاونی های آب بران حرکت بسوی خصوصی سازی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی را تحقق بخشیده و تفکر مشارکت و همیاری را در پروژه ها تقویت می نماید بنابراین می توان انتظار داشت با ایجاد تعاونی ها اشتغال زایی تسریع دراجرای طرح ها و برداشتن موانع پروژه ها و القا روح تعاون و مشارکت قابل دستیابی بوده و افق روشنی ازتوسعه پایدار در مناطق اجرای طرح ها را پدیدار خواهد نمود پس ضروری است بخشدولتی با حمایت و پشتیبانی هایمستمر از تعاونی های نوپا آموزش و تقویت آنها دستیابی به توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مناطق اجرای طرح ها را که همانا نیل به اهداف توسعه پایدار منابع آب می باشد را تحکیم بخشد. تجارب موفق ورود تعاونی ها درعرصه مدیریت پروژه های آبیاری در سایر کشورها صحه بر ظرفیت ها و پتانسیل بالقوه این گونه از سازمان های اجتماعی می گذارد که حمایت ها و پشتیبانی سازمان های دولتی تا تقویت ریشه های نوپای انها را درعرصه مدیریت نوین منابع آب کامیابی این تعاونی ها را تضمین خواهد نمود.