سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

مینا کلاگر – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی انرژی،دانشگاه صنعتی شریف
رامین روشندل – عضو هیئت علمی،دانشکده مهندسی انرژی،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پایان پذیربودن منابع انرژی فسیلی و افزایش آلودگی ناشی از کاربرد آنها همزمان با اولویت دهی هرچه بیشتر به مبحث امنیت انرژی باعث توجه به منابع انرژی تجدید پذیر شده است دراین میان هیدروژن به دلیل داشتن راندمان احتراق ظرفیت انرژی و عدم تولید آلاینده های متداول گستردگی منابع تولید و سایر پارامترهایی از این قبیل به عنوان گزینه مناسبی درسیستم انرژی مطرح شده است دراین تحقیق روش گازی کردن برای تولید هیدروژن و زیست توده به عنوان خوراک ورودی بهدستگاه انتخاب شده است و تاثیر متغیر هایی چون نوع خوراک رطوبت خوراک ورودی و نسبت هوای ورودی بهدستگاه برعملکرد دستگاه گازی کننده ترکیب گاز خروجی از دستگاه ارزش حرارتی گاز تولید شده و راندمان تولید گاز سرد در سیستم بررسی شده است.