سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدکاظم کشورشاهی – یزد ایران
رضا میدانی –
مهسا کلیایی –

چکیده:

ایران دربین سالهای ۱۹۹۴تا۲۰۰۳ میلادی از نظر تعدادآسیب دیدگان از بلایای طبیعی پس از کشورهای چین و هند درمقام سوم جهان قرار داشته است همین امرضرورت به کارگیری فناوری های اطلاعاتی دردنیای امروز بیشتر می کند امروزه سازمان ها و سیستم های انها درمحیطی پراز چالش و تحول قرارگرفته اند دراین مقالهضمن معرفی مدیریت بحران نقش سیستمهای اطلاعاتی را درفرایند اجرا و تحقق این مدیریت نوین معرفی می کنیم سیستم های اطلاعاتی که در واقع حیاتی ترین منبع تامین کننده اطلاعات تحلیل ها و راه حلهای استراتژیک درهنگام مقابله با بحران ها می باشند نقش بسیار سرنوشت سازی درپیش بینی پیشگیری و مهار ریسک ها و بحرانها دارند که دراین نوشتار به آنها پرداختهمی شود.