سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم سلوکی – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
علی بدرقه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجتبی قندالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
تیمور زندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده:

در حال حاضر مفهوم توسعه روستایی، توسعه کشاورزی به معنای بهتر شدن رفاه اجتماعی نیست بلکه طیف گسترده ای از فعالیت های مختلفی است که به خود اتکایی و خود سازماندهی روستائیان منجر می شود ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT به عنوان یک فناوری در هزاره جدید در پشتیبانی و حمایت از توسعه روستایی و کشاورزی پایدار، امری انکار ناپذیر است. در این مقاله سعی شده پیرامون استفاده از این فناوری در فرآیند برنامه ریزی و سیاستگذاری برای جوامع روستایی بحث گردد. همچنین کاربرد ICT و نیز تجارب حاصل از پروژه هایICT مربوط به توسعه روستایی و اینکه چگونه این پروژه ها توانسته اند موضوعات توسعه روستایی را جهت دهی نمایند اشاره شده است. هدف از توسعه روستایی بهبود استاندارد سطح زندگی جمعیت روستایی می باشد که شامل چند بخش متفاوت اعم از کشاورزی ، صنعت و تسهیلات اجتماعی است. دسترسی به اطلاعات و بهبود ارتباطات یک نیاز اساسی و ابزاری برای توسعه کشاورزی پایدار است. دسترسی و توانایی استفاده از اطلاعات نیز نقش مهمی در توانایی فرد و یا جامعه در زمینه تحصیلات و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و صنعتی دارد.این مقاله دربردارنده تجربه کشورهای توسعه یافته و نتایج حاصله از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است که میتواند آموزه ای برای برنامه ریزان و سیاستگذاران در بخش توسعه روستایی و نهادهای مرتبط با روستا باشد در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است