سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر چمن گرد – دانشجوی دکترای مدیریت مالی،مدرس دانشگاه میزان تبریز
علیرضا علیپور – کارشناس ارشد حسابداری ،مدرس دانشگاه خسرو شهر
محمدصادق جعفرزاده – دانشجوی دکترای حسابداری ، عضو هیئت علمی دانشگاه اهر

چکیده:

گسترش و توسعه سازمانها در بخشهای عمومی و خصوصی موجب ایجاد پیچیدگی هایی است و سبب بروزبروکراسی شده که فرایند رکورد و زوال تدریجی را در سازمانها موجب می شود . به منظور جلو گیری از اینعوامل و ایجاد تحرک و پویایی در سازمانها ، سیستم های کنترل مدیریت از ی ک سو و سیستم های ارزیابی و حسابرسی از سوی دیگر ایجاد می شود تا با رسیدگی های مستمر خود ، زمینه های پیشرفت و افزایش بهره وریرا فراهم کند . در دهه های اخیر ، این قبیل ارزیابی ها در بخش های عمومی و خصوصی اغلب کشورهای صنعتی انجام شده است که با عناوینی نظیر حسابرسی عملکرد و عملیاتی ، حسابرسی مدیریت و حسابرسی برنامه مورداشاره قرار می گیرد. در این مقاله سعی کرده ایم به تشریح حسابرسی عملکرد و مدیریت و روشهای نوین اجرای آن و هچنین بیان اهداف ، مزایا ، و ویژه گیهای آن پرداخته و به تاثیر حسابرسی عملکرد و مدیریت در اقتصاد نیز پرداخته می شود.در ادامه به فرایند حسابرسی عملکرد و مدیریت و مراحلی که برای انجام آنها نیاز می باشد موردبحث قرار می گیرد و پیشنهاداتی در خصوص نحوه اجرای حسابرسی عملکرد و مدیریت ارائه خواهد شد