سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی مرادی – رئیس گروه آبهای سطحی مطالعات پایه منابع آب، شرکت سهامی آب منطقه ای مرک
اسماعیل بیات – کارشناس آبهای سطحی مطالعات پایه منابع آب، شرکت سهامی آب منطقه ای مرکز
مهدی خیراندیش – مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

چکیده:

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر اضافه برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی یک منطقه بر میزان جریان رودخانه ها طی دوره های بارندگی معمولی و دوره های خشکسالی پرداخته شده است و نقش اضافه برداشتها در طولانی تر شدن دوره بروز خشکسالی هیدرولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور حوضه آبریز رودخانه قره چای که در نواحی غربی استان مرکزی واقع است تا محل ایستگاه هیدرومتری جوشیروان انتخاب شده است. جهت بررسی تاثیر بروز دوره های خشکسالی بر میزان آبدهی رودخانه ها، یک ایستگاه هیدرومتری بر روی حوضه های کوهستانی منطقه انتخاب، و رابطه ای منطقی بین بارندگی و جریان آبدهی رودخانه بدست آمده است. سپس بر روی دو ایستگاه واقع در دشت که در بالادست آنها وضعیت برداشت از منابع آب زیرزمینی طی سالهای اخیر تغییرات زیادی داشته است نیز این دوره های خشکسالی بررسی شده است. مشاهد شده که در طی سالهای اخیر و با افزایش میزان برداشت از سفره های آب زیرزمینی، با اتمام دوره خشکسالی هواشناسی، مدت تداوم دوره های خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضه های کوهستانی تغییرات زیادی را نسبت به دوره های مشابه سالیان قبل نداشته است ولی در حوضه هایی که در دشتها واقعند به دلیل اضافه برداشت های صورت گرفته از آبخوان، این روند بسیار تغییر نموده و مدت تداوم دوره ی خشکسالی هیدرولوژی بسیار بیشبر شده است که این موضوع اعلام خطر جدی نسبت به منابع آب سطحی این مناطق می باشد.