سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
راضیه شعبانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سمانه دیوسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

با توسعه روز افزون اطلاعات، شهرهای جهان نیز رنگ و بویی جدید به خود گرفته و بسیاری از شهرها در کشورهای مختلف به شهرهای الکترونیکی تبدیل شده اند. توسعه این شهرها دستاوردهای بسیاری را برای شهروندان، سازمانهای شهری و دیگر افراد ذینفع به همراه داشته است. از آنجا که امروزه با پیشرفت سریع و وسیع تکنولوژی و همچنین افزایش جمعیت و پیچیده شدن زندگی در شهرها، دیگر روش های قدیمی برای انجام کارهای اداری شهروندان کارامد نیستند و با در نظر گرفتن اینکه شهرداری ها نقش عمده ای در فعالیت های شهری ایفا می کنند، مسئولیت شهرداری در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیریت شهری اهمیت بسزایی دارد. همچنین از آنجائیکه بخش عمده ای از فعالیتهای شهرنشینی در ارتباط با مدیریت شهری و مسائل مرتبط با آن می باشد، ایجاد شهرهای الکترونیکی به میزان قابل ملاحظه ای حرکت در جهت شهرهای الکترونیکی را تسهیل خواهد کرد. به تعبیری بستر ایجاد شهرهای الکترونیکی پیاده سازی شهرداری الکترونیکی است. این مقاله به منظور بررسی نقش و تأثیر فن آوری اطلاعات در مدیریت شهری انجام شده است. به همین جهت تعاریفی از مفاهیم فن آوری اطلاعات و مدیریت شهری انجام گرفته و سپس با توجه به مبانی نظری به نقش و تأثیر فن آوری اطلاعات بر مدیریت شهری شده است.