سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مولود چرم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
هستی فتوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
عبدالعظیم آجیلی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده:

اشتغال دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاهی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه ها و چالشهای امروزی جامعه ما محسوب می شود چون رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغال زایی درکشور ما متناسب با رشددانش آموختگان دانشگاه ها نمی باشد با توجه به این شرایط بحرانی و عدم توانایی دولت و همچنین شرکت های خصوصی موجود برای جذب متقاضیان بی شمار دانش آموختگان به نظر می رسد تنها راه کاهش بحران اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان توسعه فرهنگ کارآفرینی است به عبارت دیگر می توان جهت حل معضل اشتغال زایی برای دانشجویان و دانش آموختگان توسعه فرهنگ کارآفرینی است به عبارت دیگر می توان جهت حل معضل اشتغال زایی برایدانشجویان و فارغ التحصیلان شاخه های مختلف دانشگاهی بخصوص رشته کشاورزی از کارآفرینی و آموزش آن در دانشگاه ها و مراکز کارافرینی در برخی از موسسات آموزش عالی کشاورزی استفاده نمود. که با توجه به رسالت ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه منابع انسانی لزوم توجه به آن در این مراکز برای ایجاد و پرورش روحیه کارآفرینی و تقویت اشتغال زایی در دانشجویان رشته کشاورزی حائز اهمیت می باشد این مقاله ضمن اشاره به مفهوم مهارتها و ویژگیهای کارآفرینی و بررسی نقش اهمیت و ضرورت آن در اشتغال زای دانشجویان و ایجاد اشتغال مفید و پربازده برای دانش آموختگان دانشگاهی به نقش مهم ترویج و آموزش کشاورزی در ایجاد و پرورش روحیه کارآفرینی و اشتغال زایی در دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته کشاورزی پرداخته می شود.