سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شقایق عابری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی،عضو باشگاه پژوهشگران جوان
شیرین عابری – دانش آموخته مقطع کارشناسی گروه مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
نیشتمان ستاری – کارشناسی صنایع غذایی
پریسا برادری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کر

چکیده:

از آنجا که بسته بندی نقش مهمی هم برای فرآیند های غذایی و هم در زنجیره ی توزیع غذایی دارد و باید بتواند تمام نیازهای مشتری را پوشش دهدبنابراین تمایل به استفاده از بسته بندی های فعال در محصولات غذایی پیشرفت چشمگیری داشته است. از این نوع بسته بندی های نوین می توان به جاذب های اکسیژن، جاذب های دی اکسید کربن، بسته بندی های ضد میکروبی و کنترل کننده های دمایی اشاره کرد.در واقع بسته بندی فعال شرایط ماده ی غذایی بسته بندی شده را طوری تغییر می دهد که مدت زمان نگهداری را افزایش بدهد یا امنیت و یا خواص حسی را بهبود بخشد در حالیکه کیفیت ماده ی غذایی را در حد قابل قبول حفظ نماید. در بسته بندی های ضد میکروبی یکسری ترکیبات فعال اضافه می شود که منجر به طولانی کردن فاز سکون رشد میکروارگانیسم یا کاهش میکروارگانیسم های زنده می گردد. اصول این روشهای نگهداری تکنولوژی هردل است که با کنترل مجموعه ای از عوامل بیشترین تأثیر را بر کیفیت و ایمنی غذا دارند. در طراحی یک سیستم بسته بندی ضد میکروبی می بایست به چندین فاکتور مهم از جمله خصوصیات ماده ی غذایی، ویژگی های عوامل ضد میکروبی، هزینه، امنیت غذایی و عدم سمیت ترکیبات ضد میکروبی توجه نمود تا در نهایت سبب ارتقاء ماندگاری و کیفیت محصول گردد