سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – استادیار دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مصطفی زارع – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
امیرعباس سبزواری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران -راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنو

چکیده:

در سالهای اخیر در کشورمان به علت افزایش بی رویه تولید موتور سیکلت و پایین بودن نسبی قیمت آن بسیاری از خانواده ها و افراد به ویژه جوانان به آسانی می توانند نسبت به خرید و استفاده از آن اقدام نمایند.بهنظر می رسد به علت ماهیت غیرایمن این وسیله نقلیه و استفاده روز افزون از آن توسط جوانان بروز سوانح ترافیکی مرتبط با موتور سیکلت به سرعت روبه افزایش می باشد. امروزه در حالیکه افراد برای اخذ گواهینامهرانندگی اتومبیل، ملزم به گذراندن دوره های آموزشی و کسب تعلیم تحت نظر یک راهنما هستند، چنین دوره هایی برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت تدارک دیده نشده است. بررسی اثر این دوره ها از طریقتاثیر آموزش بر میزان تصادفات، میزان تلفات و استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی است. تعدادی از مطالعات اثبات می کنند که میزان تصادفات و تخلفات ترافیکی برای رانندگان آموزش دیده نسبت به رانندگان آموزشندیده پایین تر است. آموزش، استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی در بین موتور سیکلت سواران را افزایشمی دهد. گواهینامه موتور سیکلت، تفاوت چشمگیری بر میزان تصادفات نشان می دهد. هدف از این مقاله ایناست که نتایج پژوهشهای قبلی در مورد تاثیر دوره های آموزشی موتور سواران و گواهینامه موتورسیکلت بر راکبان آنها را مرور و بررسی نماید.