سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه بهروزمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرشاد الماس گنج – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله به بررسی نقش ویژگیهای انرژی و آنتروپی استخراج شده تحت زیرباندهای مختلف بسته ویولتی دو گونه از سیگنالهای گفتاری افراد سالم و همچنین افراد مبتلا به عارضه فلج تارهای صوتی به منظور دستیابی به بالاترین میزان درصد صحت بازشناسی در تفکیک دوگونه ذک رشده از یکدیگر پرداخته شدها ست بدین منظور با اعمال الگوریتم ژنتیک برمجموعه بردارهای ویژگی استخراج شده بهینه ترین فرد ممکن بابالاترین درصد صحت تفکیک نمونه هاکه اطلاعات موجوددر رشته کروموزومی وی حاوی آرایه های فعال و غیرفعال به مفهوم حضور و یا عدم حضور برخی از ویژگیهای انرژی یا آنتروپی تحت زیرباندهای مشخصی از کل زیرباندهای موجوددر محدوده فرکانسی سیگنال گفتاری می باشد مورد جستجو قرار گرفته است.