سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد رحیم اف – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
فاطمه صفری – دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
آزاده عمویی – دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

بی تردید اطلاعات و سرعت اطلاع رسانی را می توان به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای مدیریتی برای اداره تمام واحدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی معرفی نمود. دراین راستا شهرها که درواقع نقش اعضای این دنیا را ایفا می کنند د رتعاملات عصر کنونی در زمینه های مختلفی که ذکر گردید دارای اهمیتی دو چندن می باشد لذا در حوزه شهری برای تحقق این موضوع شهرها و شهرداری های الکترونیکی پیوسته در حال ظهور هستند با الکترونیکی شدن شهرها و شهرداریها بسیاری از فعالیت های روزمره شهروندان متحول گردیده و همگی تحت تاثیر فناوری های روز دنیا قرار می گیرند که به موجب این فناوری ها سرعت اجرای فرایندهای مختلف شهری بصورت بی نظیری افزایش یافته و در بسیاری از زمینه ها از جمله وقت و هزینه صرفه جویی می گردد از این رو در این مقاله استفاده از تحلیل و بررسی اطلاعات بدست آمده از مصاحبه و پرسشنامه توزیع شده بین پرسنل شهرداری و شهروندان وضعیت کنونی شهر مشهد از نظر الکترونیکی مورد بررسی قرارگرفته و با درنظر گرفتن شاخصهایم رتبط میزان فاصله این شهر تا رسیدن به حد مطلوب مشخص شده است.