سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم حبیبی پور – کارشناس مسئول محیط طبیعی محیط زیست استان یزد

چکیده:

رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش سطح رفاه زندگی مردم، توسعه فعالیت های صنعتی،‌کشاورزی و .. موجب افزایش تقاضای آب شده و بحران آب را به یکی از مهمترین چالش های قرن ۲۱ تبدیل نموده است. از این رو مدیریت منابع آب یکی از ضرورت های مدیریتی عصر حاضر محسوب می گردد. این در حالی است که مانند سایر طرح های مدیریتی؛ نقش آگاهی های عمومی و مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب امری ضروری و بنیادی به شمار می آید. لذا فرهنگ سازی نقش ویژه ای در ارتقاء سطح آگاهی های عمومی و جلب مشارکت مردمی در اجرای برنامه های مدیریت منابع آب ایفا می کند. در این تحقیق ضمن بیان نقش و جایگاه فرهنگ سازی در مدیریت منابع آب، راهکارهای قابل اجرا در این زمینه در چارچوب توسعه دانش بومی، تشکیل شورای آبخیز، توانمند سازی تشکل های غیر دولتی، اشاعه آموزه های دینی و پویایی کانون های تفکر ارائه شده است