سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیروس قنبری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
معصومه امانی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهر یزی روستایی
الهام عابدی –

چکیده:

نگاهی به نقش جغرافیای طبیعی و نیز جغرافیای سیاسی جهان حکایت ازعدم تطابق مرزهای سیاسی جغرافیایی با حوضه های آبریز می کنند به نحوی که امروزه حدود ۴۰درصد جمعیت جهان ساکن مناطقی اند که حوضههای ابریز آنها بین دو یاچندکشور مشترک است و ۵۰تا۶۰درصد وسعت هریک از قاره ها را حوضه ابریز مشترک تشکیل میدهند وجود این منابع آبی مشترک درمناطق مرزی به عنوان یکمنبع اقتصادی عامل مهمیدراختلافات مرزی کشورها محسوب میشود نوع کنش میان دولت ها دربهره رداری ازمنابع منابع آبی مشترک طیف گستردها ی ازسازگاریو همکاری کامل تا ناسازگاری و جنگ را دربرمیگیرد سددوستی ایران و ترکمنستان برروی رودخانه مرزی هریررود که بهعنوان اولین سدبزرگ مرزی دردوران جمهوری اسلامی ایران به ثمررسیده است یکی از نمونه های مثبت منابع آبی درهمکاری و همگرایی منطقه ای است