سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر عبدالله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ارومیه

چکیده:

کالبد وسیمای شهر بستری است که در آن فرهنگ از طریق روابط انسان ومحیط شکل می گیرد نمای کالبدی شهری بازنمایی این رابطه است و ارزش سنت ها و هم زیستی را عینیت می بخشند. هویت محیط نتیجه کنش متقابل ،ترکیب کالبد ظاهری بنا با عملکردها و فعالیت های ساختار ی محیط های انسان ساخت می باشد در طول تاریخ ایران چهارراه تمدنی بوده است و در جریان گفت و گوی تمدنی به نحوی پیوسته قرارداشته و از ظرفیت های جدید بهره برده است . استفاده از تجربه ی کهن ضروری است، اما شناخت جریان های مدرن نیز لازم است تلفیق تجربه ی کهن با نگاه های نو منجر به افزایش ظرفیت هر دو حوزه خواهد شد تخت جمشید هنری ترکیبی است هر چند روح آن ایرانی است، اما اجزای آن از حوزه های مختلف تمدنی اخذ شده ونشانه ها را گرفته ولی هرگز تقلید نکرده اند ومبدع سبک جدیدی است معماری بعداز اسلام نیز تلفیقی از فرهنگ وهویت ایرانی در قالب جدید اسلامی مطابق با ریشه های آسمانی است که در زمان خود به رشد وشکوفایی رسید وشاهکارهایی بدیعی را خلق نمود .ولی متاسفانه به علت کم توجهی درحال حاضر معماری معاصر ایران دچار اغتشاش و بی هویتی گردیده است.واین بحران هویت فرهنگی بخاطر ضعف در شناسایی فرهنگ خودی، مشکلات آموزشی،تبلیغات فرهنگ بیگانه، نبود قوانین و ضوابط منسجم و کارآمد، ضعف راهکارهای مدیریت شهری در معماری وشهرسازی معاصر به وجود امده است هدف از این پژوهش بررسی رابطه هویت وفرهنگ در شکل گیری کالبد وسیمای شهری وبررسی نقش ارزش های اعتقادی، مذهبی در معماری و شهرسازی ایران در دوران اسلامی میباشد معماری اسلامی ایران دارای قوانین الهی و اسمانی است که اگر شناسایی ومورد توجه قرارگیرد میتواند مطابق با نیازهای روز باز افرینی شود روش تحقیق توصیفی تحلیلی و گرداوری اطلاعات وداده ها کتابخانه ای اسنادی می باشد.