سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی میرابراهیمی – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سیده ندا حبیب زاده – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

بحث درمورد مقله هوش هیجانی به دلیل تاثیر زیادی که برروی جنبه های مختلف زندگی انسان دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است این نوع هوش حداقل درزندگی اجتماعی اهمیتی فراتر از هوش تحصیلی دارد که به افراد درموقعیت های گوناگون زندگی کمک می کند امروزه دربانکها کارکنان بانکبسیار عبوس رفتار کرده و لبخند نمی زنند و طوری برخورد می کنند که سپرده گذاران بانک بدهکار آنها هستند مسلما این گونه برخورد برای مشتری نارضایتی به همراه دارد اما رفتار خوب احترام امیز با مشتری اساسی ترین عامل درجذب و نگهداری مشتری است لذا هدف از انجام این پژوهش آن است که جهت سنجش و اندازه گیری میزان تاثیر هوش هیجانی برعملکرد بانکهای صادرات گام برداریم دراین پژوهش روش نمونه گیری بصورت دردسترس می باشد نمونه گیری غیراحتمالی که درآن نمونه ای به حجم ۲۷۵ نفر جهت کارکنان درنظر گرفته شده است. روش تحقیق بصورت توصیفی استنباطی می باشد نتیجه کلی این تحقیق این استکه هوش هیجانی موبج افزایش جذب سپرده گذاران می شود که در این تحقیق به عنوان شاخص عملکرد مطرح می باشد.