سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهسا فغفوریان – کارشناس شهرسازی دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آ

چکیده:

باوجود پیشرفت های روزافزون تکنولوژی و صنعت و باتوجه به افزایش رفاه اجتماعی شوهد نشان میدهد که مردم اشتیاقی به هزینه و صرف درآمدهای اضافی خود از طریق سیروسفر دارند امروزه تنها دلیل سفرجاذبه های طبیعی و آثار باستانی نیست بلکه دریاچه های مصنوعی استخرهای مجهز پارکهای آبی و هتلهایی با معماری کم نظیر نقش مهمی درجذب توریست و درآمدزایی دارد دردنیای امروز توریست نقش مهمی درتوسعه اقتصادی شهرها دارد به همین دلیل امروزه جهانگردی به عنوان یک صنعت پردرآمد و اشتغال زا درصحنه جهانی و بین المللی اهمیت زیاد پیدا کرده است به بیانی دیگر گسترش صنعت گردشگری توسعه اقتصادی و به دنبال آن تعاملات انسانی و همچنین درکانونهای غیرشهری کاهش مهاجرت به شهرها را به همراه دارد و هرکشوری سعی دارد با بوجود آوردن امکانات رفاهی و تفریحی درشهرها و مناطق اطراف آن از مزایای اقتصادی صنعت گردشگری بهره برد هتلهای بوتیک مدرن با معماری کم نظیر می توانند یکی از عوامل جذب توریست و اشتغال زیایی باشند دراین پژوهش ابتدا نقش توسعه گردشگری دراقتصادشهری برسری شده و درادامه بطور خاص به نقش هتلهای بوتیک هتل صخره ای کندوان درجذب گردشگر برا یکندوان و تاثیر اقتصادی آن برای شهراسکو و درکنار آن تبریز و درانتها با بهره گیری از تکنیک SWOT به ارایه راهبردها و راهکارهایی جهت بهره وری بیشتر این هتل پرداخته شدهاست.