سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا وردی – مدیر بخش نظارت و مهندسی کارگاهی، مهندسین مشاور ساحل
علی اکبر شیرزادی جاوید – کارشناس ارشد بخش نظارت و مهندسی کارگاهی، مهندسین مشاور ساحل
رامین بهمنی – جانشین مدیریت گروه سازه های زیرزمینی، مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

یکی از شاخص های توسعه پایدار کشور، استفاده از توان نیروهای داخلی در پروژه های عمرانی است. این مطلب بویژه در پروژه هایی که بصورت طرح و ساخت ( پروژه هایEPCبه پیمانکار واگذار می شود از اهمیت بالایی برخوردار است. درچند سال اخیر جهت کاهش وابستگی به مشاوران و پیمانکاران خارجی، استفاده از توان مهندسی داخلی به عنوان یک سیاست کلی در کشور مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق نقش نیروی انسانی مهندسین مشاور همکار پیمانکار دراین پروژه ها بویژه پارامتر هایی مانند تحصیلات، تجربه موثر و کفایت نیروها در جهت کاهش مسائل و افزایش کیفیت اجرای پروژه های EPCبه عنوان یک شاخص بسیار مهم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی در چند پروژه از گروه پروژه های زیرزمینی (پروژه های تونل انتقال آب، خطوط مترو ) نشان می دهد زمانی که شاخص میانگین تحصیلات و سوابق کاری پرسنل مهندسین مشاور همکار پیمانکار که وظیفه ارائه خدمات کنترل کیفی و مهندسی کارگاهی را درپروژه هایEPCبه عهده دارند ۲ برابر می شود کیفیت اجرای پروژه و پیشرفت اجرایی پروژه به میزان قابل ملاحظه ای بهبودپیدا کرده است و تعامل مهندس مشاور همکار با پیمانکار اجرای پروژه نیز بسیار بهتر شده است. همچنین نتایج نشان می دهد در پروژه هایی که پرسنل پیمانکار توسط پرسنل مهندسین مشاور، دوره های آموزشی مرتبط با پروژه را گذرانده اند، کیفیت اجرای پروژه ها بطور میانگین به میزان ۵۰ درصد نسبت به زمانی که پرسنل پروژه از آموزش ها و دوره های کافی برخوردارنبوده اند افزایش یافته است. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این مطلب اشاره کرد که در پروژه هایی که بازده اجرایپروژه بدلیل مشکلات و عدم تعامل درست فیمابین پیمانکار و مهندس مشاور همکار پایین بوده است با جابجایی بعضی از پرسنل و ایجاد تغییرات، به میزان قابل ملاحظه ای از مشکلات اجرایی کاسته شده است و ضمن افزایش تعامل مهندس مشاور با پیمانکار، بازده اجرای پروژه نیز افزایش یافته است