سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالجواد خلیلی – گروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، ایران
علی اکبر سلطان زاده –
مسلم زمانی – گروه حسابداری، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، ایران

چکیده:

توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمزتوسعه اقتصادی دهه آینده است.بررسیها نشان داده است که صنایع کوچک و متوسط ازچهار مجرای کارآفرینی ،نوآوری و تغییر فناوری و درنهایت ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد براقتصاد جهانی تاثیر می گذارند. به علاوه، شدت یافتن رقابت جهانی، تقاضا برای محصولات متنوع باعث شده است که توجه به این صنایع بیشتر شود .هرچند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیتهای ناشی از اثر مقیاس انبوه، دامنه تولید، تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی هستند؛ اما مزیتهای صنایع کوچک و متوسط به علت وجود عواملی مثل حمل و نقل، اندازه بازار، این صنایع را در تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است .دراین مقاله ، ضمن بررسی تعاریف و ویژگیها صنایع کوچک و متوسط به نقش نوآوری در رفع مشکلات این شرکتها پرداخته شده است