سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل شاه آبادی – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
سارا ساری گل – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

تجارت جهانی به سمت محصولات دارای فناوری پیشرفته متمایل شده است زیرا این محصولات ارزش افزوده بسیارزیادی ایجاد می کنند و از حاشیه سود بالایی برخوردارند بنابراین افزایش تعاملات اقتصادی مابین کشورهای اسلامی بویژه گروه D8 وهمچنین افزایش قدرت رقابت پذیری و ارتقا جایگاه آنان در اقتصاد بین الملل مستلزم توجه جدی به مولفه نوآوری تحقیقات و سرمایه انسانی است زیرا توجه جدی به مولفه نواوری تحقیقات و سرمایه انسانی از طریق دستیابی به فناوری جدید ایجاد فرایندهای جدیددر تولیدو ابداع روشهای نوین به کارگیری عوامل تولید موجب کاهش شکاف عمیق فناوری و افزایش قدرت رقابت پذیری آنان در فضای داخلی و بین المللی می گردد. لذا در راستای تحقق اهداف سندچشم انداز بیست ساله و توسعه همکاری های منطقه ای به ویژه با اعضای گروه D8 مطالعه حاضر به ارزیابی نقش مولفهنوآوری تحقیقات و سرمایه انسانی بردرجه بازبودن و صادرات و واردات مابین کشورهای D8 با پتانسیل بالقوه آنان است.