سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بلقیس باورصاد – استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز
لیلا حبیبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز
حسام الدین توانبخش – دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه انعطاف پذیری تولید و عملکرد سازمان با توجه به نقش سه نوع نوآوری (نوآوری در محصول، فرآیند و سازمان) می باشد. بدین منظور، اطلاعات لازم شرکتهای کوچک و متوسط استان خوزستان جمع آوری و۲۰۰ پرسشنامه توزیع گردید که از پرسشنامه های توزیع شده، ۱۶۴ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شالوده این کار بر مبنای دیدگاه مبتنی بر منابع است که بر طبق آن بهبود در عملکرد شرکت تنها زمانی حاصل می شود که شرکت دارای منابع ارزشمند و توانایی هایی به عنوان منبع کسب مزیت رقابتی باشد. بنابراین با استفاده از معادلات ساختاری نقش میانجی نوآوری در محصول، فرایند و سازمان در رابطه با انعطاف در تولید و عملکرد سازمان مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشاندهنده این است که انعطاف در تولید با میانجیگری نوآوری در محصول، فرآیند و سازمان برعملکرد سازمان تاثیر معنادار و مثبتی دارد. این بدین معنا است که اگر انعطاف در تولید بر عملکرد سازمان تاثیر داشته باشد، باید به سه نقش نوآوری در محصول، فرآیند و سازمان به عنوان منابعی برای کسب مزیت رقابتی توجه کرد.