سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

رقیه گرائلی شیخ – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده:

نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که نظام های آموزشی ، با برنامه ها، اهداف، محتوا و سایر عوامل آموزشی خود، نقش موثری در توسعه کارآفرینی افراد دارند. بازنگری در برنامه های درسی و آموزشی و اصلاح آن برای کمک به توسعه آموزش کارآفرینی، محور توجه اغلب نظام های آموزشی کشورهای مختلف است. در این میان توجه و پژوهش درباره عوامل موثر بر آموزش کارآفرینی (نقش نظام آموزشی، معلم و روش تدریس کارافرینانه) از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین هدف این مقاله این است که به شیوه تحلیلی -سندی و کتابخانه ای به این موضوع بپردازد که آیا کارآفرینی اکتسابی است یا ذاتی؟ با توجه به نقش معلم در آموزش کارآفرینی چه روش تدریس کارآفرینانه ای را در پیش گیریم؟ به طور کلی این نتیجه حاصل آمد که کارآفرینی فرایندی نسبتا اکتسابی است؛ همچنین معلمان عنصر کلیدی در ترویج اموزش کارآفرینی محسوب می شوند. و مرور ادبیات تحقیق نشان از تغییر آموزش سنتی کارآفرینی به سمت پذیرش روشهای تدریس نوین کارآفرینی که مبتنی بر عمل است می باشد. بنابراین معلمان باید از ترکیبی از روشهای پیشنهاد شده استفاده نمایند و در روش تدریس خودبسیار انعطاف پذیر باشند.