سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مژگان فروغی – مهندس معمار کارشناس ارشد

چکیده:

پژوهشهای زیادی درباره چگونگی تاثیر متقابل محیط یا فضای ساخته شده برذهنیات و رفتارهای انسان انجام شده است پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که محیط علاوه برعناصر کالبدی شامل پیام ها و معانی و رمزهایی استکه مردم براساس نقش ها توقعات و انگیزه ها ودیگر عوامل آن را رمزگشایی و درک می کنند و درمورد آن به قضاوت می پردازند این حس کلی که پس از ادراک و قضاوت نسبت به محیط خاص درفرد بوجود می آید حس مکان نامیده میشود که عاملی مهم درهماهنگی فرد و محیط باعث بهره برداری بهتر از محیط رضایت استفاده کنندگان و درنهایت احساس تعلق آنها با محیط و تداوم حضور درآن م یشود این حس عاملی است که باعث تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات رفتاری ویژه برای افراد می گردد و موجب اساس راحتی از یک محیط می شود همچنین محیط کالبدی یکی از عوامل محیطی موثر درحس مکان و احساس تعلق کاربران آن است . این تاثیر حبری نبوده بلکه بصورت عاملی ادراکی در بستر فعالیت های روزمره است که با ایجاد تصویر ذهنی و تسهیل فعالیت ها و رفتارهای خاص بروز می نماید.